O klube

BOARD ACADEMY je špecializovaný jedinečný športový klub.

Hlavné piliere sú boardové športy /snowboarding, kiting, windsurfing, paddleboarding/SUP – stand up paddling, surfing/ a lyžovanie.

Základnú bázu klubového fungovania tvoria pravidelné tréningy v telocvični 2x týždenne.

Samostatnou a veľmi obľúbenou zložkou sú atraktívne výjazdy, realizované ako kratšie akcie 1-3-dňové, alebo potom týždňové aj dlhšie sústredenia, ktoré mnohí zaradili do svojho programu ako AKTÍVNE DOVOLENKY, letné či zimné.

Každý účastník má slobodnú voľbu, či sa chce venovať všetkým alebo len niektorým zvoleným športom.

O klube

V našom klube ste vítaní na všetkých úrovniach telesnej zdatnosti.

Na rozdiel od mnohých športových klubov, viac alebo menej úspešne sa hrajúcich na vrcholový šport, nechceme na úkor väčšiny podporovať a uprednostňovať len úzku skupinku zopár najnadanejších jednotlivcov, z ktorých jeden-dvaja sa možno jedného dňa zúčastnia Olympiády a obsadia skvelé 56. miesto. A pritom vylučovať menej zdatných na okraj. Práve naopak. Namiesto porovnávania  a sa snažíme skôr o atmosféru spolupráce a vzájomnej podpory. Orientujeme sa na maximálne zážitky pre každého, aj zdanlivo menej talentovaní jednotlivci majú vytvorený rovnaký priestor. Toto samozrejme neznamená, že by sme flákali športovú stránku, sami najlepšie vieme, že čím lepšie sme fyzicky aj technicky pripravení, o to viac si pri jednotlivých športoch môžeme dovoliť a zvládnuť aj jeho extrémne podoby a takto si ho celkovo lepšie užiť, tento odkaz odovzdávame ďalej. Ale viac než vychovať jedného účastníka Olympiády je pre nás dôležité to, aby sme spoločne prežili krásne chvíle pri spoločnom športovaní, deťom postupne vštepili športové návyky, vytvorili príjemnú klubovú komunitu, spoločne trávili čas na horách či pri vode. To všetko vyplnené aktívnym a veľmi atraktívnym športovaním.

O klube

Obsah činnosti je rozdelený na dve časti:

  1. Pravidelná celoročná príprava v telocvični, podľa sezónnosti čiastočne aj v prírode, ktorá je realizovaná zvlášť pre dospelých členov a zvlášť pre deti a mládež. Celoročný tréning v telocvični zahŕňa atraktívne cvičenia s najmodernejším pomôckami ako sú balansovacie dosky, trampolíny, aquahit, BOSU, fit lopty, ale aj klasické cvičenia na rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Tréningy sú organizované tak, že rodičia sprevádzajúci deti nemusia počas tréningu pasívne čakať, ale máme pre nich vytvorený priestor na ich vlastný tréning, samozrejme s ich vlastným trénerom a programom. Viac v článku o Indoor tréningoch.
  2. V druhej časti ponúkame bohatý program denných a viacdenných veľmi atraktívnych výjazdov a tréningových sústredení. Destinácie sú citlivo vyberané podľa kvality podmienok pre danú aktivitu a technickú úroveň zúčastnených. Výjazdy sú otvorené všetkým, teda aj tým, ktorí nechodievajú pravidelne do telocvične!

Podrobnosti o programe sa dozviete v časti KURZY.

O klube
O klube