Indoor tréningy

INDOOR TRÉNINGY sa konajú v telocvični na FEI na Ilkovičovej ulici v Bratislave (Mlynská dolina). Trénujeme v 3 samostatných skupinách, vždy so samostatným programom a každá skupina má vždy svojho trénera. Samostatný tréner je aj pre trampolínu.

Rodičia majú svoj vlastný tréning s dospelou skupinou, v tom istom čase ako deti!! Môžu aktívne využiť čas počas tréningu juniorov!!

Indoor tréningy

Vstup do telocvične je zo zadnej časti Fakulty elektrotechniky a informatiky (smerom od novopostavenej Fakulty IT). Tu sa dá aj vcelku prijateľne parkovať.

V dolnej časti sú šatne, sprchy, WC. Samotná telocvičňa sa nachádza na poschodí.

Skupiny:

Deti vo veku 4-6/7r.
Deti vo veku 7/8-12r.
Juniori a dospelí

Rozvrh na sezónu (september - jún):

Pondelok: 16,30 – 18:00
Streda: 17:00 – 18:30

Uvedené časy sú čisté časy v telocvični, na tréningy chodievame 10 min. skôr, aby sme mali dostatok času sa prezliecť.
Okrem štandardného vybavenia telocvične máme k dispozícii aj vlastné náradie - balansovacie dosky rôznych typov, TRX, aquahit, spring-free trampulínu a ďalšie.
Doporučujeme pohodlné oblečenie (tričko, krátke tepláky alebo trenírky) a športové tenisky vhodné do telocvične - tzv. halové.
Tiež nezabudnúť na pitný režim, čistá voda je ok.
Na hygienu po tréningu šlapky do sprchy, uterák, mydlo.. Súčasťou šatní sú sprchy.
Tu zopár fotiek z reálnej akcie v telocvični.

Indoor tréningy

Ak máte manželku/manžela/priateľku/priateľa, poprípade deti, priveďte ich so sebou. V telocvični cvičia 2 dve skupiny detí (rozdelené podľa veku) so svojimi trénermi a im primerane nastaveným detským programom – hry, gymnastika, trampolína.

Našim cieľom je, aby si členovia pohyb obľúbili a ten sa stal pravidelnou súčasťou spôsobu života. A to v zmysle pestovania zdravia, rozvoja zdatnosti, rekreácie a regenerácie. Jednoducho ako zmysluplnú aktivitu, fyzicky aj psychicky uspokojujúcu. U nás nie je na prvom mieste súťaženie a reprezentácia, ale aktivita a zapojenie všetkých! V mnohých športových kluboch je miera úspešnosti spojená so súperením s inými. Najmä u detí je (podľa rôznych autorov a výskumov) rozdiel individuálnych somatických predpokladov v jednom ročníku až 5 rokov. Preto porovnávanie považujeme za zavádzajúce a pre väčšinu demotivujúce.

Odlišujeme sa aj v tom, že sa orientujeme na zábavu z pohybu a pohybových zážitkov, na vytvorenie a naplnenie túžby niečo nové sa naučiť a dozvedieť, posilniť sa a zlepšiť sa. A týmto spôsobom byť úspešný. Namiesto porovnávania podporujeme myšlienku individuálneho rozvoja. Súťaživosť v primeranej miere a s ohľadom na vyššie uvedené samozrejme tiež využívame ako jeden z motivačných faktorov, ale len ako cestu.

U dospelých sú dôvody rozdielnej zdatnosti iné, ale keďže sa nejedná o vrcholových športovcov, tak súperenie a porovnávanie rovnako nevyužívame ako (de-)motivujúci prvok. U nás majú rovnaký priestor maminky, ktoré si chodievajú s nami 2x týždenne zacvičiť a ktoré si veľmi vážime za ich odhodlanie a nasadenie, ako aj "chlapčenské srdcia" pánov v najlepších rokoch, ktorí si aj vo veku 40+ plnia športové sny napr. o salte.

Pravidelná telesná príprava vám otvorí cestu k vyšším osobným športovým métam. Naučíte sa (s trochou odvahy a našou podporou) salto dopredu aj dozadu, radikálne zlepšíte svoju rovnováhu a fyzickú výdrž, čo vás posunie o míle dopredu aj v lete či zime na doske. Navyše ako bonus dostane možnosť zúčastňovať sa na jarných, letných a jesenných WS a kite tréningových kempoch, v zime zase na snowboardových a lyžiarskych tréningoch a výjazdoch organizovaných Board Academy, kde pod vedením skúsených jazdcov a trénerov popracujete na technike. To, čo trvalo roky, zvládnete behom niekoľkých dní. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Indoor tréningy

Pozn. Asi všetci poznáme príslovie “Nič cenné nie je zadarmo..”, alebo jeho rôzne podoby. Ak by využitie nášho fyzického potenciálu vo forme dosiahnutia dobrej telesnej kondície (a s tým priamo súvisiace dosiahnutie pekne vyformovaného tela), bolo ľahké a jednoduché, dosiahol by ho asi  každý.. V skutočnosti sa to však väčšine nedarí. Pravda totiž je, že mnohí hľadajú jednoduché "instantné" riešenia, vo forme zázračnej tabletky, potravinových doplnkov, náplastí, špeciálnych masáží, či iných "zázrakov", ktoré sa dajú prijímať pasívne. Takéto ľahké riešenia my na sklade žiaľ nemáme. Namiesto nich ponúkame ťažšiu, ale pritom (jedinú) účinnú cestu, kde fyzickú kondíciu a koordináciu dosahujeme formou pravidelného cvičenia. Spríjemňujeme si ju cvičením v spoločnosti s ďalšími podobne zmýšľajúcimi odhodlancami a vhodným výberom cvikov, pod dohľadom profesionálnych trénerov.

Indoor tréningy

Pozn. 2: Častejšie sa opakuje otázka, čo na tréningoch v telocvični vlastne robíme. Okrem trochu všeobecnej informácie, že cvičíme základy gymnastiky, na trampulíne, na INDO doskách, frekvenčnom rebríku atď, s cieľom zlepšiť koničnú a koordinačnú zdatnosť, tak tu sú zadefinované ZÁKLADNÉ CIELE:

PRE SKUPINU MENŠÍCH DETÍ (ca 5-7 ročných):
Gymnastika:
- kotúľ vpred,
- kotúľ vzad,
- kotúľ vpred letmo cez prekážku,
- stoj na rukách a hlave s dopomocou,
- mostík, 
- premet bokom

Trampolína:
- výskoky s pokrčenými kolenami, 
- výskoky s roznožkou,
- výskoky s nožničkami, 
- výskoky so zakopnutím,
- výskoky s obratom do 360° so švihom rúk a otočením hlavy do obidvoch strán,
- kombinácia skok – do sedu – do kľaku – na nohy,
- skoky do strán,
- skoky dopredu a dozadu,
- salto dopredu a dozadu s dopomocou 

Lopty:
- brankárske chytanie – do rúk a o hruď
- chytanie do rúk,
- prihrávky obomi rukami zdola,
- to isté spoza hlavy,
- to isté od pŕs,
- prihrávka jednou rukou zdola – striedať ruky,
- to isté zhora,
- kop bokom chodidla – striedať nohy,
- kop priehlavkom striedať nohy,
- zastavenie lopty – striedať nohy,
- výkop z rúk – striedať nohy,
- hlavička po samonahodení,
- hlavička po nahodení,

Beh:
- šprint dopredu,
- beh dozadu,
- jelenie skoky, 
- nízky skipping,
- zakopávanie,
- predkopávanie,
- dvíhanie kolien


A TU PRE SKUPINU JUNIOROV A DOSPELÝCH:
Gymnastika:
- kotúľ vpred do stoja *
- kotúľ vzad do stoja *
- kotúľ vzad do stojky **
- kotúľ vpred letmo cez prekážku do stoja *
- stoj na rukách a hlave s dopomocou *
- mostík *
- premet bokom **
- salto dopredu z bedne s dopomocou ***
- salto dozadu z bedne s dopomocou ***

Trampolína:
- výskoky s roznožkou, *
- výskoky so zakopnutím *
- výskoky s obratom do 360° so švihom rúk a otočením hlavy do obidvoch strán *
- kombinácia skok – do sedu – do kľaku – na nohy *
- kombinácia skok – ľah na brucho – prechod na chrbát ***
- rotácia 540°, 720° ***
- salto dopredu a dozadu s dopomocou *
- salto dopredu a dozadu bez dopomoci ***
- salto s rotáciou okolo vert. osi  ***

Lopty:
- basketbalový dvojtakt  **
- streľba na kôš jednou rukou, alebo obojručne zo 6 m *
- člnkový beh s driblingom *
- odrážanie volejbalovej lopty cez konce prstov *
- odrážanie volejbalovej lopty bágrom *
- volejbalový smeč po prihrávke **

Balansovacie dosky
- časovo neobmedzené balansovanie v bočnom aj priamom stoji s plynulou výmenou *
- chytanie lopty pri balansovaní v oboch postojoch po 30 s bez dotyku *
- preskok o 180° v bočnom postoji **
- preskok o 180° v priamom postoji ***
- stoj na samotnom valci *
- prekročenie na valci so zmenou smeru **
- rolovanie na samotnom valci **
- preskok o 180° na samotnom valci ***
- počet drepov na Indo doske – sledovať progres
- počet drepov na Indo doske s Aquahitom 10% hmotnosti tela – sledovať progres

Motorické testy
- člnkový beh - meranie času v cca mesačných intervaloch a sledovať progres
- počet brušákov za minútu – sledovať progres
- výstupy na schod za minútu
- skok do diaľky z miesta
- predklon z lavičky
- počet kľukov

Pozn.
* nižšia obtiažnosť
** stredná obtiažnosť
*** vyššia obtiažnosť

Jedná sa samozrejme svojim rozsahom a náročnosťou o ciele dlhodobé, ktoré sú pri pravidelnej príprave pod dobrým vedením dosiahnuteľné.  A pre každého dobrovoľné.