Ako prebieha učenie lyžovania v Board Academy

Ako prebieha učenie lyžovania v Board Academy

 

Klub Board Academy je od svojho vzniku zameraný na najvyššiu možnú kvalitu v rámci služieb, ktoré poskytuje. Jeho zakladatelia, sami aktívni športovci, sa rozhodli sprostredkovať klientom tie najlepšie zážitky v športoch, ktoré sami milujú. Lyžovanie je jedným z nich. Asi najobľúbenejší zimný šport v našich zemepisných šírkach. 

Mnohí rodičia, ktorí zhodnotli, že nastal čas pre ich deti, aby sa začali učiť základy lyžovania, sa pýtajú ako to celé bude prebiehať a či má vôbec zmysel dávať dieťa do lyžiarskej školy, alebo ho majú učiť sami. Na druhú otázku odpovedáme v inom článku /pozri TU/

 

Ako prebieha učenie lyžovania v Board Academy

 

Cieľom tohto textu je odpovedať na prvú otázku - ako učenie lyžovania prebieha a čo môžete očakávať na jeho konci. 

V klube Board Academy učíme okrem detí aj dospelých, ktorí sa v mladosti na lyže nedostali a vzhľadom k prirodzenému strachu z pádov im venujeme výnimočnú pozornosť. Podobne ako u detí využívame veľmi pozvoľnú cestu, ktorá začína na úplnej rovine. 

 

V prvej fáze učenia si vykúšame jednoduché pohyby s lyžami na rovine, kde nehrozí, že sa lyže samovoľne rozbehnú. Najprv sa naučíme zapnúť sa do viazania, čo je prvá zaujímavá a nie náročná vec, ktorá začiatočníka povzbudí. 

So zapnutými lyžami skúšame na mieste, opretí o palice zdvihnúť striedavo jednu a potom druhú lyžu. Neskôr sa otáčame na mieste buď s lyžami v tvare písmena V, alebo opačného písmena V 

/strieška, pluh/. Cvičenia na mieste ukončíme základným postojom, ktorému venujeme zvýšenú pozornosť, pretože z neho vychádzajú všetky pohyby na lyžiach. 

Po zvládnutí cvičení na mieste skúšame chôdzu a kĺzavú chôdzu na rovine, kde si rýchlosť kontrolujeme mierou vlastného úsilia. Túto chôdzu neskôr nahradí kĺzanie s obomi lyžami naraz pomocou odpichu palíc. Asi najťažším cvičením je korčuľovanie na lyžiach /u detí používame hru na medveďa/. 

Po týchto kĺzavých cvičeniach sa učíme použiť hrany na lyžiach napr. pri stúpaní do veľmi mierneho svahu. Začneme výstupom bokom a postupne prechádzame do stúpania s lyžami v tvare písmena V /tzv. odvrat/. 

 

Ako prebieha učenie lyžovania v Board Academy

 

V druhej fáze sa budeme venovať už jednoduchej a pomalej jazde s využitím veľmi mierneho svahu. V tejto fáze je veľmi dôležité, aby prvý svah, na ktorý prejdeme z roviny bol skutočne veľmi mierny a končil na rovine. Tento prístup redukuje akékoľvek negatívne pocity /strach, úzkosť/ na minimum. V prvom cvičení vystúpame pár metrov hore veľmi miernym svahom a otočíme sa smerom dole pričom sa podopierame o palice. Pustíme sa smerom dole a udržiavame základný postoj. Jazdu dokončíme na rovine bez potreby brzdiť. Neskôr si nacvičíme ako dostať lyže do tvaru pizze /tzv. prívrat, alebo pluh/ a pomocou tohto postavenia lyží spomaľujeme už aktívne. Kľúčovým prínosom v tejto časti je, že si dokážeme sami kontrolovať rýchlosť zmenou nastavenia lyží /stopy/. 

 

V tretej fáze sa učíme využiť nerovnomerné zaťaženie jednej a druhej lyže na to, aby lyže zmenili smer a urobili oblúk. Vychádzame z bežnej chôdze, pri ktorej tiež zaťažujeme striedavo jednu a druhú nohu. Práve imitácia chôdze pri lyžovaní je hlavným žolíkom každého inštruktora pri učení malých detí, ktoré ešte nie sú schopné pochopiť slovný výklad. 

Po zvládnutí oblúkov v pluhu sa zameriavame na zvýšenie dynamiky tzv. vertikálnym pohybom ťažiška - po slovensky to znamená, že pred oblúkom sa snažíme zdvihnúť, vystrieť kolená a v oblúku naopak klesnúť dole, pokrčiť kolená a zaťažiť lyže. Tieto oblúky nacvičujeme častým opakovaním a preto už využívame aj jednoduchý a pomalý vlek, na ktorom sa ľahko naučíme jazdiť. 

Po zvládnutí oblúkov v pluhu postupne zmenšujeme pluhové postavenie lyží až po rovnobežné postavenie. V tomto momente končí základná škola a nastupujú cvičenia v rôznom teréne - bubny, hlboký sneh, strmé svahy. 

 

Ako prebieha učenie lyžovania v Board Academy

 

Rozdiel medzi učením dospelých a detí je najmä v prístupe a použitých cvičeniach. Deťom sa menej vysvetľuje a viac ukazuje. Typicky prístup k deťom spočíva vo využití hier, ktoré imitujú jednotlivé cvičenia. Dospelým sa viac vysvetľuje a spresňujem obraz správnej techniky. Tiež u dospelých sa dbá na eliminovanie strachu. Paradoxne deti sa boja omnoho menej a aj prípadný pád berú ľahšie. Malé deti si nešlapú svah samé, ale im pomáha inštruktor, resp. využívame tzv. kobercové vleky. 

 

S časového hľadiska sa dospelí väčšinou rýchlejšie dopracujú k oblúkom s rovnobežným postavením lyží. U malých detí je často prekážkou aj menšie telesné proporcie a menšia sila. Hoci deti môžeme učiť pluhové oblúky už od 2 rokov, väčšinou prechádzajú na oblúky v paralelnej stope až cca v 4 rokoch. Dospelému na to stačí niekedy len pár dní. 

 

Každopádne nemá zmysel tento proces neprirodzene urýchľovať, ale naopak, treba nechať deti, aby si k lyžovaniu vytvorili vzťah a lyžovali s radosťou. Aj k tomu vám vieme pomôcť na zimných kempoch Board Academ, o ktorých sa viac dočítate na našej stránke boardacademy.sk.